Zoek

Het belang van goed portfoliomanagement voor duurzaamheid

Goed portfoliomanagement speelt een cruciale rol in het bereiken van duurzame bedrijfsdoelen (People, Planet, Profit). Duurzaamheid in een bedrijfscontext betekent niet alleen milieubewust handelen, maar ook het waarborgen van economische en sociale duurzaamheid. Een belangrijke rol is weggelegd voor de duurzaamheidsmanager bij de toenemende aandacht voor duurzaamheid in het portfolio. De duurzaamheidsmanager is veelal medeverantwoordelijk voor het halen van de duurzaamheidsdoelen van de organisatie en het daarvoor faciliteren van de organisatie en daarmee ook in portfolio’s.

In portfoliomanagement kan er onder andere op de volgende manieren effectief worden bijgedragen aan deze doelen:

1.      Strategische afstemming: Portfoliomanagement zorgt ervoor dat alle projecten en programma’s binnen de organisatie in lijn zijn met de korte-termijn doelen en lange-termijn strategische doelstellingen, waaronder duurzaamheidsdoelen. Het helpt bij het selecteren en prioriteren van projecten die bijdragen aan duurzaamheidsdoelen en het vinden van een goed evenwicht tussen korte-termijn en lange-termijn duurzaamheidsdoelen.

Door projecten en programma’s te selecteren die MVO-initiatieven ondersteunen, draagt portfoliomanagement bovendien bij aan de bredere sociale en ethische verplichtingen van de organisatie.

2.      Bevorderen van innovatie: Door te investeren in innovatieve projecten kan portfoliomanagement duurzame bedrijfsoplossingen stimuleren. Dit kan variëren van de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën, nieuwe producten en diensten, tot het implementeren van sociale innovatieprojecten die bijdragen aan de maatschappij.

3.      Transparantie en Stakeholder Engagement: Duurzaamheid toevoegen aan het portfolio, betekent voor velen een verandering van mindset. Effectief portfoliomanagement omvat transparante communicatie met en betrokkenheid van stakeholders, ook als het gaat om duurzaamheid. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen, het verkrijgen van draagvlak en zorgt ervoor dat de organisatie en haar stakeholders verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de duurzaamheidsdoelen.

4.      Risicomanagement: Duurzaamheidinitiatieven zijn veelal nieuw, experimenteel van aard en innovatief. Ook wordt er steeds meer gewerkt met herbruikbare en gerecyclede grondstoffen. Dat alles brengt extra risico’s met zich mee. Goed risicomanagement identificeert en beheert ook deze risico’s. Dit omvat het beoordelen van milieu-, sociale en bestuursrisico’s (ESG) die van invloed kunnen zijn op het verloop en de impact van de duurzaamheidsinitiatieven.

5.      Optimaal resource management: Zorgvuldig beheer van resources helpt bij het efficiënt gebruik van (schaarse) mensen en middelen. Dit minimaliseert verspilling en bevordert duurzaam resourcebeheer, wat cruciaal is voor zowel economische, sociale als milieuduurzaamheid.

6.      Monitoring en evaluatie: Regelmatige monitoring en evaluatie van projecten en programma’s binnen het portfolio zorgen ervoor dat de duurzaamheidsdoelstellingen worden nageleefd en dat projecten de gewenste duurzaamheidsimpact hebben. Een belangrijk hulpmiddel is het integreren van duurzaamheidsaspecten in de projectrapportage en portfolio-overzichten. Dit verhoogt de zichtbaarheid en het belang van duurzaamheidsinitiatieven binnen de organisatie.

7.      Aanpassingsvermogen en flexibiliteit: Goed en wendbaar (Agile) portfoliomanagement stelt organisaties in staat om snel aan te passen aan veranderende marktomstandigheden, wet- en regelgeving rond duurzaamheid, en maatschappelijke verwachtingen.

8.      Stimuleren van Samenwerking en Partnerschappen: Zogenaamd ketenportfoliomanagement kan de vorming van partnerschappen met andere organisaties, overheden en NGO’s bevorderen om gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

9.      Duurzame financiering en investeringen: Bij het beoordelen van projecten kan rekening worden gehouden met de bronnen van financiering en investeringen, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan duurzame financieringsopties.

10.   Duurzaamheid als kernwaarde: Tenslotte helpt portfoliomanagement om duurzaamheid te integreren als een kernwaarde binnen de organisatie. Het betrekt en moedigt medewerkers aan in duurzaamheidsinitiatieven, waardoor een cultuur van duurzaamheid wordt bevorderd die tot op alle niveaus en functies van de organisatie doordringt.

Natuurlijk zijn er naast de bovengenoemde manieren, nog meer manieren om met goed portfoliomanagement duurzame impact te maken. Het staat en valt met een geïntegreerde benadering van portfoliomanagement die helpt om duurzame bedrijfsdoelstellingen te bereiken en te onderhouden. Dit vereist een toewijding aan duurzaamheid op alle niveaus van de organisatie en een strategie die duurzaamheid integreert in alle bedrijfsprocessen en besluitvorming.

Peter Linssen | Consultant

Anderen lezen ook:

Advies of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.