Search

High Performance Teams

Waarom aandacht voor high performance?

Vroeger ging performance  over de ‘output’ van een systeem of groep. Tegenwoordig, zeker in tijden van COVID-19 maatregelen en de nieuwe normaal van het thuiswerken, gaat het veel meer over de veerkracht van mensen en mate waarin je onder veranderende omstandigheden toch samen impact kunt maken. Sociale cohesie en taakcohesie staat daarin centraal.

Wat is een high performance team?

Wat maakt dat het ene team beter presteert dan het andere? In een High Performance Team identificeert ieder teamlid zich met het team, kent en deelt de teamvisie, weet wat het team belangrijk vindt, voelt zich ondersteund door de competenties van de teamleden en levert een bijdrage aan het gezamenlijke resultaat.

 

Drie invalshoeken

Bij een High Performance Team worden drie invalshoeken gehanteerd om van een team een high performance team te maken. Er wordt gekeken vanuit elk teamlid afzonderlijk, vanuit de teamleider en vanuit het team als geheel. Vanuit deze drie begrippen wordt gekeken naar vijf kenmerken van een high performance team, te weten:

 • Gedeelde visie en aanpak;
 • Continu leren en verbeteren;
 • Streven naar concrete resultaten;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Generatieve samenwerking.

Team

Het eerste kern begrip binnen High Performance Team is het begrip Team. Een team is een groep mensen met de bereidheid en vaardigheid om een gemeenschappelijk doel na te streven. De mate waarin dit lukt, de performance, is afhankelijk van het niveau van samenwerking. De onderscheiden niveaus zijn:

 • Traditionele samenwerking;
 • Effectieve samenwerking;
 • Generatieve samenwerking.

Een high performance team is een team dat:

 • Effectief kiest en handelt;
 • Regelmatig evalueert en leert;
 • Zich richt op SMART-resultaten (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden);
 • Met elkaar en de omgeving oplijnt en afstemt;
 • Met passie en in een field flow samenwerkt.

Dit teamwerk vereist een attitude en competenties, die vanuit de praktijk of in een workshop zijn aan te leren.

Teamlid

Het tweede kern begrip binnen High Performance Team is het begrip Teamlid. Het werken in een team is uitdagend, want iedereen is uniek en verschillen moeten worden overbrugd. De mate waarin ieder teamlid die verschillen kan overbruggen, hangt af de individuele attitude. Deze attitude heeft drie niveaus:

 • Afhankelijk;
 • Onafhankelijk;
 • Wederzijds afhankelijk.

Alle teamleden in een high performance team:

 • Gaan voor het resultaat (inspiratie);
 • Geloven in eigen kunnen (vertrouwen);
 • Doen gewoon, zijn zichzelf en nemen initiatief;
 • Leven zich in;
 • Zijn zich bewust van de omgeving, alert, open en aanwezig (presence).

Dit vereist een attitude en competenties, die vanuit de praktijk of in een workshop zijn aan te leren.

Teamleider

Het derde kernbegrip binnen High Performance Team is het begrip Teamleider. De mate waarin een teamleider het team kan leiden en inspireren bepaalt het succes. Leiderschap heeft drie niveaus:

 • Positioneel leiderschap;
 • Intentioneel leiderschap;
 • Authentiek leiderschap.

Een high performance team heeft een leider die:

 • De richting en de kaders afstemt met team en de opdrachtgever;
 • Het team stimuleert om samen te leren en te presteren;
 • Realistische ambities en tijdkaders voor (project-)resultaten geeft;
 • Effecten en stakeholders in het oog houdt;
 • Op ontwikkelingen anticipeert en resultaten integreert.

Dit vereist een attitude en competenties, die vanuit de praktijk of in een workshop zijn aan te leren.

Gratis E-book

Ontvang ons gratis E-book over succesvolle teams. Gebaseerd op jarenlang praktijkonderzoek en ondersteund met een app.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.