De leergang portfoliomanager bestaat uit twee delen die los van elkaar te volgen zijn, maar wel één geheel vormen. De leergangen samen dekken de Plannings- en Uitvoeringscyclus van portfoliomanagement af. De eerste leergang richt zich voornamelijk op de Planningscyclus. De tweede leergang legt meer de focus op de uitvoering van het portfolioplan.