Zoek

Portfolio Rapportage

Lopen de projecten zowel individueel al collectief op schema en binnen budget?

Halen we onze doelen nog?

Gebruikt iedereen dezelfde informatie voor het besturen van en besluiten over het portfolio?

Hoe staat het portfolio er als geheel voor?

Aan de slag met portfolio rapportage

Ruysdael helpt bij het verkrijgen van inzichten en grip op het portfolio door het creëren van inzicht en overzicht. Wij ondersteunen met de opzet van een rapportage die input levert voor de diverse stuurlagen in een organisatie (individueel project/EPIC, deelportfolio, portfolio).

Wij zorgen voor portfolio rapportage gericht op sturing en verantwoording, en leveren hiermee inzichten voor het bereiken van de strategische doelen. Daarnaast geeft inzichtelijke portfolio rapportage input voor het keuzeproces, waarmee een gezamenlijke werkelijkheid wordt gecreëerd. 

Effecten

  • Inzicht en grip op diverse stuurniveaus
  • Een gezamenlijke werkelijkheid
  • Zicht op voortgang van resultaten en doelen.

Kenmerken

  • Fact-based met toevoeging van intelligentie
  • Inzicht in trends
  • Sluit aan op governance

Advies van een Ruysdaeler?

Portfolio rapportage in de praktijk

Case: Portfolio rapportage bij een overheidsinstantie

Case: Portfolio rapportage bij een overheidsinstantie

Vraagstelling

Een grote overheidsinstantie, met meer dan tien deelportfolio’s en eigen werkwijzen, heeft behoefte aan een portfoliorapportage die inzicht geeft op project-, deelportfolio- en concernniveau. Hiermee wilt de organisatie bereiken dat betrokkenen voldoende stuur- en verantwoordingsinformatie hebben, om zo hun rol effectief te kunnen uitvoeren.

Acties en resultaten

Samen met deze klant heeft Ruysdael een rapportageopzet gemaakt die past op het besturingsmodel en recht doet aan de bestaande rolverdeling. De opzet is zoveel mogelijk fact-based, met waar nodig de toevoeging van intelligentie.

De opzet geeft een passende invulling aan de aggregatieniveaus waarop sturing en verantwoording nodig zijn. Daarnaast is de uitgewerkte opzet passend gemaakt voor hybride werkvormen (Agile en klassiek). Naast een toename van grip op door inzicht en overzicht, geeft de nieuwe rapportageopzet invulling aan de ontwikkeling van waarde binnen de organisatie.

Case: Portfolio rapportage bij een uitvoeringsorganisatie

Case: Portfolio rapportage bij een uitvoeringsorganisatie

Vraagstelling

Een uitvoeringsorganisatie krijgt projectopdrachten vanuit diverse klanten. De vraag is structureel groter dan het aanbod. Inzichten in de prognose, omvang, risico’s en status van de vraag en lopende projecten zijn beperkt tot de inzichten van individuele medewerkers.

Acties en resultaten

Ruysdael heeft een opzet gemaakt en geïmplementeerd voor een infobase die inzicht biedt in de prognose, omvang en status van de portfoliofunnel. Daarnaast hebben we een rudimentaire rapportage opgezet voor de match tussen vraag en aanbod.

De rapportage geeft input aan het keuzeproces, zodat kan worden onderbouwd wat wel en niet mogelijk is. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de organisatie de juiste gesprekken met haar klanten kan voeren over prognoses, prioritering, en voortgang van de diverse projecten.

Meer weten over succesvolle portfolio rapportage?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.