Zoek

Prioriteren

Hoe prioriteer ik een portfolio met een diversiteit aan initiatieven?

Gaat ieder voor zijn eigen projecten en is het gemeenschappelijke belang ondergeschikt?

Moeite om veranderinitiatieven te kiezen op basis van strategische doelen?

Aan de slag met prioriteren

Ruysdael helpt jouw organisatie met prioriteren, door een combinatie van het aanbrengen van structuur en het creëren van een gemeenschappelijke ambitie. Het uitgangspunt is dat je alleen hoeft te prioriteren als er sprake is van schaarste. Door onderscheid te maken tussen de logische stappen in het proces van portfoliodefinitie, wordt het onderscheid tussen bijvoorbeeld prioriteren en balanceren helder, en worden discussies eenvoudiger. 

Met onze aanpak wordt prioriteren een gezamenlijk en natuurlijk proces. Op basis van eenduidige informatie en gemeenschappelijke criteria worden de juiste keuzes gemaakt. De verbinding tussen de reguliere organisatie, de strategische doelen, en het portfolio wordt gemaximaliseerd, waardoor een eenduidig en congruent signaal wordt afgegeven aan de organisatie. 

Effecten

  • Gemeenschappelijke criteria en keuzes
  • Natuurlijk proces van prioriteren
  • Een maximaal effectief portfolio

Kenmerken

  • Keuzeproces congruent met besturing organisatie
  • Structuur door categoriseren, prioriteren en balanceren
  • Verbindend samenwerken met gezamenlijke ambitie

Advies van een Ruysdaeler?

Prioriteren in de praktijk

Case: Prioriteren bij een universiteit

Case: Prioriteren bij een universiteit

Vraagstelling

Het portfolio van een universiteit wordt overvraagd. Alle projecten lopen uit, omdat er geen eenduidige keuzes worden gemaakt. Hierdoor ontstaat er een negatief beeld over de betreffende afdelingen. Er is behoefte aan een snelle interventie om de projecten weer op gang te brengen en de gemaakte keuzes uit te kunnen leggen aan de organisatie.

Acties en resultaten
Met de kickstart aanpak van Ruysdael is in een halve dag het portfolio op gevoel geprioriteerd. Vervolgens zijn de gemeenschappelijke criteria vastgesteld op basis van reverse engineering. Daarmee ontstond inzicht en overzicht over het belang van de projecten. Hierna zijn de beperkingen qua resources in kaart gebracht en geprojecteerd op de projecten.
 
Het resultaat is een gedragen en geprioriteerd portfolio, waarin de beperkingen zichtbaar zijn. Binnen de organisatie ontstaat rust. Aan de ene kant, omdat men op basis van feiten weet waar men staat. Aan de andere kant, omdat men aan kan geven welke welke projecten uitgevoerd kunnen worden en welke niet. Hierdoor is er een focus aangebracht, en worden projecten sneller afgerond dan voorheen.

Meer weten over succesvol prioriteren?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.