Zoek

Professionaliseren projectmanagement

Waarom lopen onze projecten altijd uit en worden ze duurder?

Iedereen doet projecten op zijn eigen manier

Als projectmanager ben ik altijd de gebeten hond

Voorspelbare projecten met professioneel projectmanagement

In de Ruysdael visie ontstaat professioneel projectmanagement door een samenhangende implementatie van:

 • Governance: het projectproces op hoofdlijnen, inclusief verantwoordelijkheden en inbedding van projecten in de lijnorganisatie;
 • Projectinfrastructuur: een gemeenschappelijke set van processen, documenten, rapportages en een projectbureau ten dienste en begeleiding van alle projecten;
 • Projecten: het project zelf, inclusief de opdrachtgever, projectmanager en het team.

De concrete invulling van dede onderdelen is afhankelijk van de effecten die de organisatie wil bereiken met projectmanagement. In zijn algemeenheid moeten de projectresultaten bijdragen aan de strategie van de organisatie. De invulling van projectmanagement moet daarbij een goede balans zijn van de cultuur van organisatie, de benodigde vrijheid van de projectmanager en de noodzaak om gecontroleerd naar het juiste resultaat toe te werken. 

In onze aanpak stellen we initieel met alle belanghebbenden een blauwdruk en roadmap op om te komen tot professioneel projectmanagement. De implementatie is een mix van training, learning by doing en coaching. Dat betreft niet alleen de projectmanager, maar zeker ook de stuurgroepen en andere belanghebbenden.

Effecten

 • Voorspelbare projecten
 • Breed gedragen aanpak voor projecten
 • Uniformiteit in project uitvoering
 • Basis voor portfoliomanagement

Kenmerken

 • Afgestemd op de specifieke kenmerken en eisen van de organisatie
 • Raakt alle lagen van de (project)organisatie
 • Aandacht voor zowel de methodesche als de menselijke aspecten van projectmanagement
 • Combinatie van training, learning by doing en coaching

Advies van een Ruysdaeler?

Meer weten over duurzame projecten?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.