Zoek

Strategie Realisatie

Zijn de strategische doelen vastgesteld, maar blijft iedereen doen wat al gedaan werd?

Lukt het maar niet om de strategie tot uitvoering te krijgen?

Moeite om veranderinitiatieven te kiezen op basis van strategische doelen?

Aan de slag met strategie realisatie

Ruysdael helpt om de strategische doelen van jouw organisatie tot uitvoering te brengen. Volgens een bewezen aanpak, verbinden wij abstracte strategische doelen met de dagelijkse realiteit van de werkvloer. Zo kunnen de strategische doelen worden vertaald naar uitvoerbare maatregelen. 

Met onze aanpak wordt de benodigde verbinding tussen het senior management (wat is de ambitie) en de uitvoerende organisatie (wat is mogelijk) gerealiseerd. Dit leidt tot gemeenschappelijke focus, en daarmee tot effectiviteit en wendbaarheid.

Effecten

  • Strategische doelen echt bereiken
  • Effectieve inzet van middelen
  • Collectieve focus
  • Van meerdere jaarplannen naar meerjarenplan

Kenmerken

  • Verbindend samenwerken met gezamenlijke ambitie
  • Respect voor ieders rol en expertise
  • Eenvoudiger prioriteren

Advies van een Ruysdaeler?

Strategie realisatie in de praktijk

Case: Strategie realisatie bij een uitvoeringsorganisatie

Case: Strategie realisatie bij een uitvoeringsorganisatie

Vraagstelling

Een uitvoeringsorganisatie heeft de ambitie voor over 5 jaar vastgesteld. Na het eerste jaar voelt men de behoefte om zicht te krijgen of de ambitie realistisch is en op welke wijze deze kan worden behaald. De behoefte is om het jaarplan en afgeleide portfolio aan te laten sluiten bij de ambitie.

Acties en resultaten

Met de aanpak van Ruysdael heeft het management team eerst de ambitie geconcretiseerd, uitgezet in de tijd, en realisatielijnen gedefinieerd. Het resultaat is een roadmap die een kader geeft voor welke projecten en activiteiten uitgevoerd moeten worden om de ambitie te realiseren. Vervolgens zijn met de uitvoerende organisatie de projecten concreet gedefinieerd en is het jaarplan opgesteld.

Door het opstellen van de roadmap heeft het management team echt doorleefd wat de ambitie inhoudt en zijn waar nodig bijstellingen gedaan. De resulterende projecten zijn een logisch gevolg van de gekozen lijnen, waardoor er samenhang en een natuurlijke prioriteit in het portfolio ontstaat. 

Case: Strategie realisatie bij een waterbedrijf

Case: Strategie realisatie bij een waterbedrijf

Vraagstelling

Een waterbedrijf staat voor de grote opgave om de toenemende vraag naar water in balans te brengen met een beperking in de beschikbare resources. De druk wordt ervaren om niet alleen de juiste projecten te doen, maar dat ook aantoonbaar te maken. Een complicerende factor is dat het overgrote deel van het portfolio lifecycle management projecten betreft.

Acties en resultaten

Om van ieder project de toegevoegde waarde helder te maken, is er een combinatie gemaakt van risk-based prioritering van de lifecycle management projecten en bijdrage aan de strategie voor de overige projecten. Voor beide categorieën is aansluiting gezocht bij het reguliere management dashboard.

Door deze aanpak ontstond een helder inzicht in de daadwerkelijke bijdrage van ieder project. Door het gebruik van het reguliere management dashboard om de effecten van projecten te concretiseren, kon met terugwerkende kracht worden bepaald hoe effectief het gerealiseerde portfolio is.

Meer weten over succesvol strategieën realiseren?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.