Strategy alignment

Onze kijk op strategy alignment

Portfoliomanagement gaat naar een volgend volwassenheidsniveau. Het gaat niet om welk project of initiatief wordt uitgevoerd, maar welke effect moet worden bereikt teneinde de organisatiestrategie te realiseren. De wijze waarop de effecten worden bereikt wordt meer en meer gedecentraliseerd.
Deze stap vereist dat op de tactische en operationele niveau’s van de organisatie de vertaling van beoogd effect naar actie plaatsvindt. Van het operationele en tactische niveau wordt verwacht dat de acties in lijn blijven met de organisatiestrategie en indien nodig worden bijgestuurd. Door van hoog tot laag in de organisatie een collectieve context te creëren rondom de te realiseren organisatie strategie, blijven de acties continu opgelijnd en leveren ze een maximale bijdrage aan de organisatie.
Voor ons is de doelstelling van Strategy Alignment: een wendbare, collectieve koers!

stategy alignment

Gedeelde visie

Door een gedeelde visie neemt iedereen in de dagelijkse keuzes de portfoliodoelen mee en draagt daardoor maximaal bij  Lees meer

control

Ingerichte Governance

Op een wendbare wijze de strategie realiseren door een juiste verdeling van verantwoordelijkheden en adequate afstemming Lees meer

exceptions

Weten en acteren

Omdat iedereen over dezelfde actuele informatie over status, afhankelijkheden en ontwikkelingen beschikt wordt er collectief geanticipeerd Lees meer

Gedeelde visie

De stappen die we doorlopen zijn:

 1. Delen van de organisatie strategie en de aanpak om daar te komen.
 2. Het identificeren van de belangrijkste drivers voor deze strategierealisatie.
 3. Vertalen naar subdoelen en veranderinitiatieven.
 4. Gemeenschappelijk referentiekader voor besluitvorming.
 5. Het creëren van het besef dat een veranderinitiatief slechts een middel is om de strategie te bereiken.

Het effect:

 1. Een Clear Line of Sight van iedere activiteit naar de bijdrage aan de strategie en hierdoor
 2. effectieve keuzes op basis van de bijdrage aan de portfoliodoelen.

Ingerichte Governance

Wij richten de besturing van de veranderinitiatieven in van hoog tot laag in een organisatie:

 1. Beleggen verantwoordelijkheden.
 2. Inrichten rapportage lijnen.
 3. Basis voor gedeelde visie ten behoeve van gedelegeerde besluitvorming.
 4. Doorleven van ieders rol en verantwoordelijkheid.

Het effect:

 • Ieder weet zijn verantwoordelijkheid en welk gedrag daar bij hoort

Weten en acteren

Om gecoördineerde besluitvorming en actie te bereiken:

 1. Realiseren we een compleet en actueel beeld van de status van veranderinitiatieven, waardoor kortcyclisch sturen mogelijk is.
 2. Organiseren we inzicht in de afhankelijkheden.
 3. Stimuleren dat door samenwerking en collectief leiderschap de juiste besluiten en acties worden genomen.
 4. Evalueren we het besluitvormingsproces en ieders rol daarin.

Het effect: iedereen neemt actie in samenhang met de anderen binnen de organisatie en afhankelijk van (externe) omstandigheden.