Strategy Alignment

John Langelaar

Portfoliomanagement gaat naar een volgend volwassenheidsniveau. Het gaat niet om welk project of initiatief wordt uitgevoerd, maar welke effect moet worden bereikt teneinde de organisatiestrategie te realiseren. De wijze waarop de effecten worden bereikt wordt meer en meer gedecentraliseerd.
Deze stap vereist dat op de tactische en operationele niveau’s van de organisatie de vertaling van beoogd effect naar actie plaatsvindt. Van het operationele en tactische niveau wordt verwacht dat de acties in lijn blijven met de organisatiestrategie en indien nodig worden bijgestuurd. Door van hoog tot laag in de organisatie een collectieve context te creëren rondom de te realiseren organisatie strategie, blijven de acties continu opgelijnd en leveren ze een maximale bijdrage aan de organisatie.


Voor ons is de doelstelling van Strategy Alignment: een wendbare, collectieve koers!

Gedeelde visie

Door een gedeelde visie neemt iedereen in de dagelijkse keuzes de portfoliodoelen mee en draagt daardoor maximaal bij  

 • Hoe zien onze strategische doelen er uit
 • Welke effecten zie ik als onze strategische doelen zijn bereikt
 • Welke tactieken dragen maximaal bij aan het bereiken van de strategische doelen

Het effect:

 1. Een Geconcretiseerde en gemeenschappelijk droom over onze lange termijn

Heldere koers

Als de stip op de horizon duidelijk is, moet de koers worden uitgezet en de eerste doelen worden bepaald.

 

 • Operationaliseer de strategische doelen in de tijd
 • Concretiseer de tactieken op de diverse tijdshorizonten en organisatie-neerdalen cv temas
 • Leg de acties en beoogde effecten vast in portfolio- en jaarplannen

Het effect:

 1. Het wordt voor iedereen duidelijk welke bijdrage zijn/haar taak op korte termijn levert aan de lange termijn strategische doelen
 2. Een concreet actieplan voor de korte termijn

Effect leidend

De uitvoering van plannen loopt nagenoeg altijd anders dan gepland. Kortcyclisch bijsturen en bijstellen is noodzakelijk om op kers te blijven van de strategische doelen.

 

 • Meet continu de gerealiseerde effecten/baten
 • Analyseer de afwijking ten opzichte van de beoogde effecten/baten
 • Stuur bij

Het effect:

 1. Continu en kortcysclisch bijsturen teneinde op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen te realiseren .

 

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.