Zoek

Succesfactoren voor samenwerken

Succes factoren voor samenwerken

Resultaten binnen samenwerkingsverbanden ontstaan door er samen de schouders onder te zetten. Echter zijn er bepaalde basiscondities, ofwel succesfactoren, nodig om samen iets neer te zetten dat er toe doet. Wij onderscheiden daarom 5 factoren die van belang zijn voor een succesvolle samenwerking.

Je kunt de succesfactoren zien als een verzameling van krachten in het speelveld van een team, project of samenwerkingsverband. Afhankelijk van de situatie zal een bepaalde combinatie van succesfactoren de beste basis zijn om in die situatie succes mogelijk te maken. 

Collectieve context

Een gedeeld beeld over de uitkomst en aanpak van een traject of project verhoogt de kans dat mensen het willen meemaken. Met alleen structuur aanbrengen ben je er niet. Alleen als iedereen de samenhang ziet en de focus kan vasthouden blijft de motivatievlam branden.

Principe: Samenhang.

‘We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst mee te maken.’

Succesmarkers: ‘Gedeelde visie’, ‘Samenhang deelresultaten’, ‘Afhankelijkheden eigen taak’, ‘Eindresultaat motiveert’, en ‘Grote plaatje naar taak’.

Co-creatie

Succesvolle teams en samenwerkingsverbanden werken wendbaar in een onderlinge flow. Ze creëren samenhang en anticiperen door vooraf acties af te stemmen en informatie te delen. Het ontbreken van deze flow, zoals onnodig wachten, blijkt in veel omgevingen een grote blokkade te zijn.

Principe: Krachtig en slim samenwerken. 

‘We inspireren elkaar en stemmen onderling af om duurzame uitkomsten neer te zetten.’

Succesmarkers: ‘Kennisbewust’, ‘Vooraf afstemmen’, ‘Flow van activiteiten’, ‘Elkaar inspireren’, en ‘Samen verbeteren’.

Gezamenlijk leiderschap

De succeskans neemt toe wanneer iedereen zich krachtig en bevoegd voelt om te doen wat nodig is voor het gezamenlijke doel. Deze succesfactor heeft niets te maken met hiërarchie of de positie van leider. Het gaat ook maar beperkt over de rol van individuele leiders en draait om leiderschap als een collectief gebeuren. Vanuit het idee dat iedereen de nodige initiatieven neemt om collectieve doelen te bereiken. Dat werkt het beste vanuit goede onderlinge relaties en intrinsieke motivatie. Leiden is jezelf en anderen in beweging brengen en houden.

Principe: Zelf initiatief nemen.

‘Door voorbeeldgedrag en positieve interactie stimuleren we elkaar om in beweging te blijven naar het doel.’

Succesmarkers: ‘Krachtig en bevoegd voelen’, ‘Initiatief nemen’, ‘Focus’, ‘Interactie stimuleren’, en ‘Elkaar versterken’.

Communiceren

Door een goede onderlinge communicatie ontstaat er eerder samenhang en wendbaarheid. Het voorkomt meerwerk of frustratie. 

Principe: Blijf fit en stem af. 

‘We zorgen voor een gedeelde betekenis en beleving doordat we elkaar begrijpen en aanvoelen.’

Succesmarkers: ‘Openheid’, ‘Inleven’, Elkaar begrijpen’, ‘Praktisch vertalen’, en ‘Gedeelde betekenis’.

Leren en kennisdeling

In de praktijk leren we onvoldoende samen, terwijl zicht op afhankelijkheden en inzicht in de diepere oorzaken van problemen de grootste succesfactor blijkt te zijn. Overzicht van afhankelijkheden en inzicht in oorzaken van problemen is nodig om goed te kunnen anticiperen.

Principe: Anticiperen door samen te leren.

‘We delen kennis en ervaring met elkaar om direct in de praktijk toe te passen.’

Succesmarkers: ‘Dagelijks verbeteren’, ‘Anticiperen door leren’, ‘Onderliggende oorzaken’, ‘Kennis hergebruik’, en ‘Samen leren’.

Aanpassingsvermogen

De beste resultaten ontstaan door een gezonde wisselwerking tussen mensen die samen flexibel kunnen zijn. Overmatige planning, controle en management zorgt dat we verkrampen en verkokeren.

Principe: Groot denken en behendig doen.

‘Indien nodig veranderen we de onderliggende sturing, structuur en mindset.’

Succesmarkers: ‘Energie door wisselwerking’, ‘Voldoende hulpbronnen’, ‘Balans verwachtingen’, ‘Flexibele groep’, en ‘Optimale sturing’.

Authentiek handelen

Inspiratie en meerwaarde ontstaat wanneer je de verbinding kunt leggen tussen wat je zelf doet en wat je samen bereikt voor anderen.

Principe: Doe wat zin heeft.

‘We zoeken een balans tussen individuele en collectieve keuzes door een focus op het grotere geheel.’

Succesmarkers: ‘Mijn bijdrage’, ‘Kiezen vanuit geheel’, ‘Balans waarden’, ‘Prioriteiten stellen’, en ‘Interactie verbeteren’.

Toepassing succesfactoren

Elke succesfactor werkt vanuit een bepaald principe en bestaat uit vijf succesmarkers, die de succesfactor bespreekbaar en beïnvloedbaar maken. Door het invullen van de Ruysdael succesfactorscan ontdek je op welke manier de verschillende factoren een specifiek samenwerkingsverband beïnvloeden. De resultaten van de succesfactorscan kun je vervolgens gebruiken om gericht aan de slag te gaan met interventies voor het verbeteren van de samenwerking.

Meer weten over succesvol samenwerken?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.