Search
ciruclariteit

Circulariteit

Het sluiten van kringlopen voor natuurlijk evenwicht

Circulariteit gaat over een wereld zonder afval door herontwerp en levensduurverlenging van producten en over het sluiten van kringlopen. Daar zijn collectieve business modellen met andere vormen van waardecreatie voor nodig. Maar ook andere manieren van denken, zoals een circulaire mindset, en andere manieren van samenwerken in ketens van organisaties. Het is een speelveld met vele dimensies, waarin Ruysdael u graag verder helpt.

Vraagstukken

Herijking strategie

Het aanpassen van de strategie van de organisatie gericht op circulariteit

 

transacteiplatformen

Circulaire Businessmodellen

Het vertalen van de strategie naar een nieuw circulair business model

Ketensamenwerking

Ketenorganisatie

Samenwerking tussen en collectieve sturing over organisaties

Een greep uit onze producten en diensten

Circulair business model

Het opstellen en implementeren van een circulair business model

samenhang informatie

Circulaire veranderinitiatieven

De opzet, ondersteuning en regievoering van projecten en porgramma's

Inzicht in keten

Creëer inzicht de opzet van de totale keten waar u onderdeel van uitmaakt.

Meer weten?

Meer weten over onze dienstverlening, bel met 0343 528 040 of verstuur een mail via onderstaande knop en één van onze experts neemt vrijblijvend contact met je op.

Samenwerken tussen organisaties

Krijg inzicht in de waardesystemen van de betrokken partijen en handvatten voor collectieve sturing

Zes kapitaalstromen

Bepaal de praktische invulling van de zes kapitaalstromen uit het circulaire businessmodel voor jouw organisatie

ESG en SDG

Hoe pas je de ESG's en SDG's toe in jouw organisatie?

Belevingsonderzoek

Gebruik onze tools en expertise om belevingsdata te ontsluiten en samen te leren.

Voorbeeldtrajecten

Warme data

Wanneer je samen op weg bent in onbekend terrein is het cruciaal dat je leert van alle stukjes kennis, ervaring en beleving. Wij hebben praktische tools voor het ophalen en vastleggen van deze warme data, zodat evaluaties en leersessies een betere kwaliteit hebben. Zo hebben wij verschillende vragenlijsten ontwikkeld en in gebruik die ter ondersteuning van de transitie naar een circulaire economie. Met de teamscan verbeter je de operationele samenwerking in projecten en programma's. Met de contextscan breng het krachtenveld van een samenwerkingsverband in kaart, zodat de condities voor gezamenlijke impact verbetert kunnen worden. Met de markttransformatiescan breng je de volwassenheid van een markt in kaart, waarmee je zicht krijg op haalbare business modellen en de benodigde interventies op sectorniveau. Met de innovatiescan krijg je inzicht in de dynamiek van missiegedreven innovatiesystemen. De laatste twee vragenlijsten zijn ontwikkeld in opdracht van, en het intellectueel eigendom van, de hoogleraren die aan de basis van het gedachtegoed staan.

Transitieaanpak maakindustrie

In 2017 heeft Ruysdael in een team van experts de eerste adviezen voor de transitiesturing en governance voor de transitieagenda (circulaire) maakindustrie opgesteld. Drie jaar later is het uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie op stoom. In 2021 is het programma in een nieuwe fase gekomen. De leerervaringen van de afgelopen jaren zijn verwerkt in een meer verdiepte aanpak en verschillende transitie-aanpakken zijn gecombineerd in een meer samenhangende interventielogica (Theory of change). In 2022 is de focus op een verdere integratie met andere programma’s op internationaal, nationaal en regionaal niveau.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.