Circulariteit

Over het begrip circulariteit bestaan vele definities. Bij ons begint het met de grenzen die de planeet stelt. Binnen dat grotere systeem waarin we allemaal leven en werken gaat het vervolgens om afscheid te nemen van het lineaire denken en handelen, zoals produceren, kopen, gebruiken en weggooien.

Waardecreatie

Circulariteit heeft te maken met een mindset, gedrag en structuren waarin er waardecreatie is voor economie, maatschappij en milieu door het sluiten van kringlopen. Omdat dit geen eenvoudige verbeteringen, maar tweede of derde orde veranderingen zijn, is  innovatie cruciaal voor het bereiken van meer circulariteit. De hulpbronnen om die veranderingen te realiseren zijn ook beperkt. Denk aan geld, menskracht en intelligentie. Daarom is het belangrijk dat niet alleen de innovatie zelf duurzaam is, maar ook de weg er naartoe. Duurzame innovatie gaat verder dan verandering en verbetering en leidt tot nieuwe kaders, werkpatronen en business modellen. Op een duurzame wijze betekent dat we optimaal gebruik maken van beschikbare energie, tijd en hulpbronnen.

Verbinding met innovatiekracht

Overal waar we samen een (duurzaam) doel of resultaat nastreven zal de mate van succes afhangen van onze interactie. Denk aan saamhorigheid, samenhang, samenwerking, kennisdeling en gedeeld leiderschap. Beeldvorming bepaalt voor een groot deel onze interactie. Ongeacht de organisatievorm zal de uitwisseling van beelden, kennis en acties zorgen voor meer wendbaarheid en gezamenlijke mogelijkheden. We noemen dit verbinding met innovatiekracht.

Wat is circulariteit?

Hoe willen wij bedragen?

Vanuit onze expertise willen wij bijdragen aan circulariteit onder andere door:

  1. het verbeteren van interactie tussen mensen, team en organisaties;
  2. het stimuleren van een verbindende mindset;
  3. het verbeteren van samenwerking in en tussen teams;
  4. het maken van de juiste keuzes als het gaat om veranderinitiatieven;
  5. het stimuleren van autonomie en samenhang;
  6. het professionaliseren van project management en benefit management
  7. het begeleiden van transities en transformaties.

Samenwerking tussen organisaties verbeteren?