Search

Benefitmanagement Scan

Het is erg lastig om te achterhalen waarom benefit management binnen een organisatie wel of niet werkt. Dat komt omdat benefitmanagement zowel een harde, meetbare component heeft als een zachte, gedragsmatige component. Daarbij heeft iedereen een eigen beleving en perceptie die niet altijd makkelijk in woorden is te vatten. Een goed gesprek, met ondersteuning van een samenhangend beeld, kan blokkades wegnemen en een succesvolle werkwijze versnellen.

Met de Benefitmanagement Scan breng je de beleving rondom dit onderwerp in kaart. Iedereen geeft een waardering voor vijfendertig uitspraken, die verdeeld zijn over de onderwerpen uit het benefitmanagement framework. Daarna is er een basis voor dialoog en interpretatie.

De Benefitmanagement scan wordt uitgevoerd onder begeleiding van een Ruysdael facilitator. In een (video) bijeenkomst wordt met de deelnemers de volgende stappen doorlopen:

  • Informeren: introductie benefitmanagement framework.
  • Vastleggen: invullen vragenlijst.
  • Interpretatie: gezamelijke interpretatie van de uitkomsten.
  • Interventie: vaststellen vervolgacties.

Benefitmanagement Scan aanvragen?

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier, of bel naar 0343-528 040.

Vragenlijst Benefitmanagement Scan

Definities

Benefits

De kwantitatieve en kwalitatieve voordelen voor de organisatie als gevolg van het doorvoeren van een verandering.

Initiatieven

Veranderingen, ongeacht de werkvorm waarin deze veranderingen plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld projecten, programma’s en agile werkvormen).

Portfoliomanagement

Het definiëren en managen van het geheel aan veranderinitiatieven (projecten, programma’s, overige activiteiten) zodat op een wendbare en effectieve wijze de strategische doelen van de organisatie worden gerealiseerd.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.