Search
Collectieve Context
Succesfactor: werken in een collectieve context

Een gedeeld beeld over de uitkomst en aanpak van een traject of project verhoogt de kans dat mensen het willen meemaken. Met alleen structuur aanbrengen ben je er niet. Alleen als iedereen de samenhang ziet en de focus kan vasthouden blijft de motivatievlam branden.

Principe: Samenhang. We zien het grote plaatje en zijn bereid om binnen een collectieve context de uitkomst ‘mee te maken’.

De Succesfactorscan maakt voor deze succesfactor de volgende ‘succesmarkers’ inzichtelijk en bespreekbaar: ‘Gedeelde visie’, ‘Samenhang deelresultaten’, ‘Afhankelijkheden eigen taak’, “Eindresultaat motiveert’ en ‘Grote plaatje naar taak’

Gedeelde visie
We hebben een gemeenschappelijk beeld over het eindresultaat en de aanpak

 

Gedeelde visie
Veel teams denken een gedeeld beeld te hebben over het eindresultaat en de aanpak, maar in de praktijk valt dat tegen. Het blijkt dat teamleden samenhang zoeken, elkaar niet altijd goed begrijpen en vinden dat iedereen een andere betekenis geeft aan belangrijke informatie. De oorzaak is in veel gevallen gebrekkige communicatie of een te oppervlakkige samenwerking.(Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Activeer een manier van denken gericht op:

 • resultaten
 • mensen

Deze activeer je met de volgende vragen:

 • Resultaten: Wat wil ik bereiken?
 • Mensen: Wie is hierbij betrokken? Hoe kijken zij er tegenaan?

 

Samen verbeteren
 • Richt de focus op een duidelijk gezamenlijk beeld over op te leveren (deel) resultaten en de aanpak;
 • Werk daarnaast aan de vaardigheid om het grotere plaatje te zien ( focus op grotere geheel) door tijd te maken om afstand te nemen;
 • Werk vanuit een professioneel kader: ‘succes maak je samen’.
Andere interventies
 • Begin bijeenkomsten met een samenvatting van het doel en de aanpak.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van een product- of work breakdown
 • Het visualiseren van het eindresultaat
SAMENHANG DEELRESULTATEN
Wij hebben een duidelijk beeld van de samenhang tussen verschillende deelproducten
Samenhang
Veel professionals ervaren onvoldoende inhoudelijke samenhang tussen deelresultaten van het team. Wel is er op hoofdlijnen een beeld van het grotere doel en de meesten zijn gemotiveerd om een bijdrage te leveren omdat het eindresultaat er toe doet. Rework en soms ook onzekerheid ontstaat doordat er onvoldoende tijd of aandacht is voor het grotere plaatje waarbinnen de eigen resultaten passen. De oorzaak is in veel gevallen gebrekkige kennisdeling of een te oppervlakkige samenwerking. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Activeer een manier van denken gericht op concepten en structuur met de volgende vragen:

 • Concept: Was is de essentie of de kern van andere deelresultaten?
 • Structuur: Hoe hangt alles met elkaar samen?
Samen verbeteren
 • Richt de focus op ‘verband denken’;
 • Respecteer en sta open voor het werk van anderen;
 • Werk vanuit een professioneel kader: ‘succes maak je samen’.
Andere interventies
 • Benoem regelmatig het verband tussen de verschillende delen van het gewenste eindresultaat.

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van werkpakketten of opdrachten
 • Het visualiseren van deelresultaten
AFHANKELIJKHEDEN EIGEN TAAK
We kennen allemaal onze individuele taak en afhankelijkheden
Afhankelijkheden
Relatief weinig professionals hebben een goed beeld van de eigen taak en afhankelijkheden met andere mensen, andere activiteiten of specifieke informatie. Dit verschilt afhankelijk van de mate van teamvorming. In hechtere teams is het beeld beter, in losse samenwerkingsverbanden minder. In de meeste gevallen veroorzaakt door gebrekkige kennisdeling of oppervlakkige samenwerking. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Richt je tijdens overleggen op praktische resultaten en de rolverdeling in het team. Dit activeer je met de volgende vragen:

 • Praktijk: Hoe gaat dit praktisch werken?
 • Rolverdeling: wie en welke informatie of activiteiten hebben invloed op de inhoud van mijn werk?

Bespreek met anderen: Hoe kunnen we het werk beter afstemmen?

Samen verbeteren
 • Richt de focus op ‘praktisch vooruitdenken’;
 • Maak uitkomsten specifiek;
 • Stimuleer het ‘hulp vragen’
Andere interventies

Maak in bijeenkomsten overzichten van afhankelijkheden voor wat betreft mensen, informatie en taken. Werk met technieken voor:

 • Het bepalen van kritische paden;
 • Het visualiseren van afhankelijkheden.
MOTIVEREND DOEL
Wij zijn gemotiveerd om bij te dragen omdat het doel er toe doet
Motiverend doel
Deze succesmarker staat op nummer 1 als het gaat om positieve beleving. De meeste mensen worden gemotiveerd doordat het eindresultaat of doel er toe doet. Het toont nog eens aan hoe belangrijk het is om uitkomsten en de waarde voor de omgeving goed te benoemen. De grootste hulpbron voor deze succesmarker blijkt bij een andere succesfactor te liggen: authentiek handelen. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Richt de aandacht op de toekomst, het grotere doel en de waarde voor anderen. Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Doel: Wat willen we in de kern bereiken en voor wie?
 • Toekomst: Wat heeft dit met onze gezamenlijke toekomst te maken?
 • Waarde: wat is de waarde voor anderen?
Samen verbeteren

Het streven voor deze succes marker is : ‘Wij zijn gemotiveerd bij te dragen omdat het doel er toe doet’.

 • Richt de focus op het ‘business ecosysteem’, of wel voor wie of wat doen we dit?;
 • Vraag en bespreek waarom teamleden het eindresultaat belangrijk vinden;
 • Bepaal welke waarde het teamresultaat voor anderen heeft;
 • Vertaal korte termijn actie naar het lange termijn effect: waar draagt ‘dit’ aan bij?;
 • Maak het vanzelfsprekend om zo goed mogelijk af te stemmen met de omgeving;
 • Werk met technieken voor het bepalen van impact, waarde, effect, benefits of bijdrage;
 • Mogelijk zijn er conflicterende doelen vanuit de omgeving of bij andere teams. Visualiseer het portfolio van doelen.
GROTE PLAATJE NAAR TAAK
We zijn in staat het grote plaatje te vertalen naar de individuele taak
Grote plaatje naar taak
Bijna een derde van teamleden weet eigenlijk niet hoe zij het grote plaatje moeten vertalen naar hun eigen werk. De tijd of vaardigheid om samenhang te zien ontbreekt. De oorzaak kan liggen op het vlak van gebrekkige kennisdeling of een te oppervlakkige samenwerking. (Bron: onderzoek verschil maken als verbinder)
Hoe kan ik verbeteren?

Schakel bewust tussen de grote lijn en specifieke details in het hier en nu. Verplaats je in anderen die onderdeel zijn van het grotere plaatje.  Mogelijke reflectie-vragen:

 • Globaal: Welke hoofdlijnen spelen er in mijn omgeving?
 • Specifiek: Wat doe ik en hoe past dat precies in dat grotere geheel?
 • Anderen: Wat vinden anderen belangrijk?
Samen verbeteren
 • Richt de focus op het verband tussen ‘groot’ en ‘klein’
 • Investeer in goede relaties met de omgeving van het team of project;
 • Werk vanuit een professioneel kader: ‘werk outside in’.
Andere interventies

Stel regelmatig de HOE-vraag: Hoe gaan wij  dit (omgeving) vertalen naar onze eigen praktijk?

Werk met technieken voor:

 • Het opstellen van een ‘customer journey’;
 • Het visualiseren van stakeholders, belangen en ketenprocessen.

Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.

Begeleid door

Rien van Leeuwen

Trainer, coach, veranderbegeleider | Ruysdael

Over de sessie

Rien van Leeuwen gaat in op basiscondities voor duurzame verandering.

Aan de hand van praktijk-cases verkennen we de barrières bij het bereiken van duurzame doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Denk hierbij aan bestaande structuren en opvattingen, maar ook aan het niet kunnen duiden van negatieve en positieve impact.

We delen onderling de best practices en interventies die anderen activeren. Uiteindelijk draait elke verandering om een andere manier van interactie.